Andago rehabilitering

Andago

Ett dynamiskt kroppsviktsstöd som rör sig i takt med klienten

Vad är Andago?

Andago är ett dynamiskt kroppsviktsstöd som intuitivt rör sig i takt med klienten med hjälp av robotiserad rörelsestyrning.
Andago är avsett för träning av gångförmågan för rehabiliterings-klienter, som klarar av att stå självständigt (FAC 2-5), men som behöver hjälp och stöd för gångträning. Med Andagos hjälp kan man tryggt utmana klienten på olika balans- och koordinationsövningar, och på så sätt förbereda klienten till att kunna gå utan hjälpmedel. I Andago pendlar händerna fritt och rörelsen består helt av den naturliga gång som klienten själv åstadkommer.

Hur fungerar Andago?

Andago rör sig i takt med användaren. Roboten känner av hastigheten och vändningarna via kroppens rörelser. Det dynamiska kroppsvikts-stödet möjliggör en avlastning baserad på användarens nivå. Viktavlastningen kan ökas eller minskas enligt användarens behov.

Dynamiken underlättar den naturliga rörelsen, eftersom selen rör sig enligt rörelsen. Den integrerade klientliften underlättar förflyttningen från rullstol till stående ställning.

Vilka övningar kan göras med Andago?

Med Andago görs gångträningar, som kan kombineras mångsidigt med utrustning som t.ex. förhöjningar, underlag eller balanshjälpmedel. Man kan även göra vändningar, gå bakåt, stanna, göra knäböj samt gå runt hinder i olika miljöer. Den kompakta storleken gör att man kan röra sig från rum till rum utan hinder.

Vem lämpar sig Andago för?

Andago lämpar sig bl.a. för klienter med cirkulationsstörningar i hjärnan, ryggmärgsskador och hjärntrauman samt MS-patienter och andra som behöver stöd vid gångträning. Man kan också träna med Andago om man har protes.

GERITRIM – ett modernt geriatriskt rehabiliteringscenter i Kristinestad

Vi har 30 års erfarenhet av högklassig och effektiv rehabilitering och vård. Vi satsar i första hand på seniorer och åldringar.
Vår kunniga och motiverade personal är specialiserad på geriatrisk rehabilitering och vård.

Nyhet!

Vi kan nu erbjuda Finlands första Andago – ett robotstyrt dynamiskt kroppsviktsstöd.

Andago förstärker vårt utbud av rehabiliteringstjänster och erbjuder en ny form för träning och förbättring av koordinations-, balans- och gångförmågan.

Rehabilitering lönar sig alltid – välkommen!

Läs mer

Behandlingar, aktiviteter och känslan av att må bra garanterar en lyckad rehabilitering.

 

Det centrala målet är att erbjuda klienten en individuell, trygg och effektiv rehabilitering samt vård utgående från klientens behov.

Vi strävar till att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet så självständigt som möjligt.

Hur ansöker man om dagrehabilitering?

Du kan komma med eller utan betalningsförbindelse.

Dagrehabilitering erbjuds alla våra klientgrupper: Krigsinvalider, änkor, makor, veteraner och lottor.Du kan även komma som självbetalande på dagrehabilitering. Krigsinvalider kan söka betalningsförbindelse via Statskontoret; veteraner från hemkommunens HVC.

Tilläggsuppgifter

Avdelningens kansli: 06-2218 584
Fysioterapi kansli: 06-2218 585

info@geritrim.fi