Andago kuntoutus

Andago

Kuntoutujan tahdissa liikkuva dynaaminen painokevennysjärjestelmä

Mikä Andago on?

Andago on vapaasti kuntoutujan tahdissa liikkuva dynaaminen painokevennysjärjestelmä robotisoidulla liikkeenohjauksella. Andago on tarkoitettu kävelytaidon harjoittamiseen sellaisille kuntoutujille, jotka pystyvät seisomaan itsenäisesti (FAC 2-5), mutta tarvitsevat tukea ja apua kävelyn harjoitteluun. Laitteen avulla voidaan turvallisesti haastaa kuntoutujaa erilaisilla tasapaino- ja koordinaatioharjoituksilla ja näin valmistaa kuntoutujaa kävelyyn ilman apuvälineitä. Andagossa kädet ovat vapaana ja liike on täysin kuntoutujan itse tuottamaa luontaista kävelyä.

Miten Andago toimii?

Andago kulkee kuntoutujan tahdissa robotisoidun liikkeenohjauksen tunnistaessa etenemisnopeuden ja käännökset kehon liikkeistä. Dynaaminen painokevennysjärjestelmä mahdollistaa kuntoutujan tason mukaisen kevennyksen ja painokevennystä voidaan lisätä tai vähentää avustuksen tarpeen mukaan. Dynaamisuus helpottaa luontaista liikettä, kun valjaat säätyvät liikkeen mukaan. Laitteeseen integroitu potilasnostin helpottaa pyörätuolista siirtymistä pystyasentoon.

Millaisia harjoitteita Andagolla voi tehdä?

Andagolla tehdään kävelyharjoituksia, joihin voi yhdistää monipuolisesti erilaista välineistöä esim. erilaisia korokkeita, alustoja tai tasapainovälineitä sekä tehtäväkeskeisiä harjoitteita, kuten kääntymistä, taakse päin askeleiden ottamista, pysähtymistä, kyykkyjä, esteiden kiertämistä erilaisissa ympäristöissä. Kompaktin kokonsa ansiosta se mahdollistaa huoneesta toiseen liikkumisen.

Kenelle Andago soveltuu?

Andago soveltuu mm. aivoverenkiertohäiriö-, selkäydinvamma- ja aivotraumakuntoutujille sekä MS-potilaille ja muille kävelyn harjoitteluun tukea tarvitseville. Andagolla voi harjoitella myös proteesin kanssa.

GERITRIM – moderni geriatrinen kuntoutuskeskus Kristiinankaupungissa

Meillä on 30 vuoden kokemus laadukkaasta ja vaikuttavasta kuntoutuksesta ja hoidosta. Panostamme ensisijaisesti ikäihmisiin ja senioreihin. Geriatriseen kuntoutukseen ja hoitoon erikoistunut henkilökuntamme on osaavaa ja motivoitunutta.

Uutuus!

Meillä on käytössä Suomen ensimmäinen Andago-painonkevennysjärjestelmä!

Andago vahvistaa kuntoutuspalvelujamme ja tarjoaa uuden kuntoutusmuodon kävelytaidon, tasapainon ja koordinaation harjoittamiseen ja parantamiseen.

Kuntoutus kannattaa aina – tervetuloa!

Läs mer

Behandlingar, aktiviteter och känslan av att må bra garanterar en lyckad rehabilitering.

 

Det centrala målet är att erbjuda klienten en individuell, trygg och effektiv rehabilitering samt vård utgående från klientens behov.

Vi strävar till att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet så självständigt som möjligt.

Hur ansöker man om dagrehabilitering?

Du kan komma med eller utan betalningsförbindelse.

Dagrehabilitering erbjuds alla våra klientgrupper: Krigsinvalider, änkor, makor, veteraner och lottor.Du kan även komma som självbetalande på dagrehabilitering. Krigsinvalider kan söka betalningsförbindelse via Statskontoret; veteraner från hemkommunens HVC.

Lisätiedot

Osaston kanslia: 06-2218 584

Fysioterapian kanslia: 06-2218 585

info@geritrim.fi