ARBETSFYSIOTERAPI

Geritrim erbjuder även arbetsfysioterapitjänster.

Arbetsfysioterapeuten arbetar med dels förebyggande och dels vård av symptom och sjukdomar, som uppkommit genom arbete (främst i stöd- och rörelseorganen). Till arbetsfysioterapeutens arbete hör förebyggande verksamhet, vilken kan inriktas på enskilda arbetstagare, hela arbetsplatser eller arbetsförhållandena.

Läs mer

Arbetsfysioterapeuten undersöker och utvärderar den fysiska funktionsförmågan ur arbetssynvinkel och ger råd för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan, bland annat genom att hjälpa arbetstagaren att välja för denne lämpliga arbetsställningar och –sätt, som så litet som möjligt belastar stöd- och rörelseorganen.

Arbetsfysioterapeutens mottagning

  • Förverkligas via remiss från arbetsplatshälsovårdens läkare
  • Om du känner att ditt problem beror på arbetet, men du inte har remiss, kan du även söka vård genom att arbetsgivaren eller du själv betalar
  • Kan även vara del av en vanlig fysioterapiserie

Tilläggsuppgifter