BEHANDLING AV GODARTAD LÄGESYRSEL

Funktionsstörningen kan lindras genom olika övningar.

Godartad lägesyrsel: Det är fråga om en cirkulationsyrsel som härrör från innerörat och som ofta uppstår då huvudet ändrar position, t.ex. då man lägger sig ner från sittande ställning eller tvättar ansiktet. Lägesyrseln uppstår vanligtvis inom 2-20 sekunder från att huvudets position ändras. Problemet beror på en funktionsstörning i innerörats båggångar: lösa partiklar i innerörat kommer ut i båggångarna vilket ger upphov till felaktiga balanssignaler.

Läs mer

Möjliga symptom: yrsel som börjar med förändringar i huvudets position, rädsla för höga höjder, svårigheter att läsa i ett fordon som rör sig, långsam lästakt, illamående i karuseller och andra rörliga apparater.

Hur söka behandling: en grund frisk person kan komma till fysioterapin direkt, men annars är det bra att först kontrollera hos läkare att svindeln inte beror på t.ex. förändringar i blodtrycket, Ménièrs sjukdom eller biverkningar av mediciner.

Behandling: Funktionsstörningen kan lindras genom olika övningar, som gör att de lösa partiklarna fås tillbaka på rätt plats. Fysioterapeuten undersöker på vilken sida symptomen uppstår och ger direktiv om övningar som behandlar problemet. På samma gång undersöks om yrseln delvis härrör från nacken.

Tilläggsuppgifter