DAGREHABILITERING

Individuell, trygg, effektiv rehabilitering och vård utgående från klientens behov.

Vad är dagrehabilitering?

I dagrehabiliteringen ingår fysikaliska behandlingar, fotvård, gymnastik individuellt och i grupp, ört- och fotbad samt tillgång till seniorkonditionssalen. Dessutom deltar du i husets mångsidiga fritidsaktiviteter.

Läs mer

Behandlingar, aktiviteter och känslan av att må bra garanterar en lyckad rehabilitering.

 

Det centrala målet är att erbjuda klienten en individuell, trygg och effektiv rehabilitering samt vård utgående från klientens behov.

Vi strävar till att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet så självständigt som möjligt.

Hur ansöker man om dagrehabilitering?

Du kan komma med eller utan betalningsförbindelse.

Dagrehabilitering erbjuds alla våra klientgrupper: Krigsinvalider, änkor, makor, veteraner och lottor.Du kan även komma som självbetalande på dagrehabilitering. Krigsinvalider kan söka betalningsförbindelse via Statskontoret; veteraner från hemkommunens HVC.

Tilläggsuppgifter

Övriga som önskar dagrehabilitering kontakta

 

avdelningens kansli: (06) 2218584

Sjuksköterska: mona.strandberg(at)geritrim.fi