ASUMINEN YMPÄRI VUOROKAUDEN

Asumispalvelu tukee ja edistää asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja elämänlaatua.

Lue Lisää

Miksi Geritrim

 • Laadukas hoito ja kuntoutus
 • Kuntouttava työote
 • Kodikas ja keskeisellä paikalla
 • Ammattitaitoinen kaksikielinen henkilökunta
 • Pitkä kokemus ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta
 • Asiakkaalla ja omaisilla on päätösvalta.
 • Asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys ja arvokkuus huomioidaan

Tavoitteet:

 • Laadukas hoito, joka perustuu korkeisiin laatuvaatimuksiin
 • Asiakasta motivoidaan ja aktivoidaan liikkumaan
 • Ylläpitää ja parantaa nykyistä kuntoa
 • Asiakas osallistuu talon aktiiviseen ja monipuoliseen toimintaan
 • Sosiaalinen kanssakäyminen
 • Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä omaisten kanssa
 • Nimetyt omahoitajat

Asumispalveluun kuuluu:

 • Hyvä perushoito ja asiakasläheinen palvelu
 • Lääkärinpalvelut
 • Kuntoutus
 • Apuvälinetarpeen kartoitus
 • Ryhmä- ja virkistystoiminta
 • Jalkahoito
 • Muiden terveyspalveluiden turvaaminen
 • Neuvontapalvelu

Lisätiedot

hoito-osaston kanslia :  (06) 2218584