PERSONAL TRAINING

Individuell, långsiktig och planerad träning

Individuell, långsiktig och planerad träning

Välbefinnandet beaktas som en helhet – kost, motion och vila i en harmonisk balans

Tester för att följa upp utvecklingen

Regelbundna träffar och kontakt mellan träffarna

  • Du vill träna & motionera rätt och säkert

 

  • Du vill träna & motionera tillräckligt mångsidigt

 

  • Du vill säkerställa att kost och motion stöder varandra

 

  • Du behöver stöd för att träna regelbundet

Tilläggsuppgifter

Fysioterapiavdelningen vid GERITRIM: (06) 2218585

E-mail: info(at)geritrim.fi