GERIATRISK MINNESPOLIKLINIK

Den geriatriska minnespoliklinikens verksamhet fungerar i samarbete med samkommunen K5

Målet för den geriatriska minnespoliklinikens verksamhet

  • en tidig diagnostik av minnessjukdomar och andra geriatriska sjukdomar
  • rätt koordinerad vård
  • adekvat information åt anhöriga
  • upprätthålla och förbättra den äldres hälsa och funktionsförmåga
  • öka den äldres välmående
Läs mer

Hur söker man sig till undersökning och vård

Om man har problem med minnet ska man ta kontakt med den egna hälsocentralen. Hälsocentralens läkare skriver en remiss åt klienten. Då remissen är klar får klienten tid till minneskötarens mottagning vid Geritrim geriatriska minnepoliklinik.

Minnesskötaren hos Geritrim koordinerar klientens alla undersökningar.

Då alla undersökningar och papper är klara bokas tid till en geriatriker.

Geriatrikern har mottagning vid Geritrim ca. 4 gånger i året.

En person som känner klienten ombedes komma med till mottagningen för patientintervjun.

Gamla vardagliga sysslor tillbaka

Det är undersökt och påvisat att motion förbättrar den minnessjukes sinnesstämning, självkänning samt förebygger depression. Med hjälp av rehabilitering kan även den minnessjuke klara sig själv längre självständigt och det inverkar givetvis också positivt på de anhöriga.

Tilläggsuppgifter

 

Geritrim minnesskötare Nina Mantere: (06) 2218584