GERIATRINEN MUISTIPOLIKLINIKKA

Geriatrinen muistipoliklinikka toimii yhteistyössä kuntayhtymä K5 kanssa.

Geriatrisen muistipoliklinikan toiminnan tavoite

  • aikainen muistisairauden ja muiden geriatristen sairauksien diagnostiikka
  • oikein koordinoitu hoito
  • oikea informaatio omaisille
  • ylläpitää ja parantaa asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
Lue Lisää

Kuinka hakeutua tutkimukseen ja hoitoon?

Jos havaitset tai havaitsette muistiongelmia ottakaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen.

Terveyskeskuksen lääkäri kirjoittaa asiakkaalle lähetteen. Kun lähete on valmis asiakas saa ajan muistihoitajan vastaanotolle Geritrimin geriatriselle poliklinikalle.

Geritrimin muistihoitaja koordinoi asiakkaan kaikki tutkimukset.

Kun kaikki tutkimukset ja paperit ovat valmiit varataan aika geriatrille.  Geriatrilla on vastaanotto Geritrimissä n. 4 kertaa vuodessa.

Henkilö tai lähiomainen, joka tuntee asiakkaan, pyydetään mukaan vastaanotolle asiakashaastattelua varten.

Vanhat arkiset askareet takaisin

On tutkittu ja todistettu, että liikunta parantaa muistisairaan mielenlaatua, itsetuntemusta sekä ennaltaehkäisee depressiota. Kuntoutuksen avulla muistisairas voi tulla toimeen itsenäisesti pidempään, ja tällä on myönteinen vaikutus myös omaisille.

Lisätiedot

Geritrimin muistihoitaja Nina Mantere: (06) 2218584