GERIATRISK REHABILITERING

Geritrim är specialiserad på rehabilitering av äldre.

Vi har närmare 30 års erfarenhet av rehabiliterande arbetssätt och med andra ord en föregångare inom rehabilitering i Finland.

Den geriatriska utvärderingen, vården och rehabilitering utgår alltid ifrån att fysiskt och medicinskt återställa, utveckla och upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Målsättningen är att rehabilitera klienten så han tryggt kan återvända till sitt hem.

Geritrim erbjuder högklassig och kvalitetsgranskad rehabilitering & vård (auditerad av Statskontoret).

Läs mer

Det mångprofessionella teamet bestående av läkare, vårdare, fysioterapeuter och Personal Trainers på Geritrim ansvarar för klientens medicinska behov, samt för rehabiliteringsplanens genomförande och uppföljning.

NÄR BEHÖVS GERIATRISK REHABILITERING

 • rehabilitering efter vistelse på specialsjukvård (s.k. klinikfärdiga klienter)
 • efter ortopedisk skada eller operation
 • förebyggande rehabilitering för att undvika service- och anstaltsboende
 • försämring i det allmänna hälsotillståndet
 • efter att en person har ramlat

MÅLSÄTTNING

 • en nöjd klient som tryggt hemförlovats eller placerats
 • aktivering av den egna funktionsförmågan
 • ökat välmående och livsglädje hos klienten

VARFÖR GERIATRISK REHABILITERING VID GERITRIM

 • personalstyrkan dimensionerad för och specialiserad på effektiv rehabilitering
 • egenläkarsystem
 • rehabilitering och vård varje dag – året runt
 • seniorkonditionssal och aktiva träningsgrupper
 • modern utrustning för utvärdering och uppföljning av rehabiliteringens verkan (t.ex. Welmed Lab)
 • fysisk och virtuell rehabilitering (Geritrim Service-TV)
 • rekreation och fritidsprogram varje dag
 • K5 minnespoliklinik som stöd för geriatrisk rehabilitering

Tilläggsuppgifter

Avdelningens kansli: (06) 2218584

Avdelningsskötare: arja.harjunpaa@geritrim.fi