HEMREHABILITERING

Vi gör hemrehabiliteringsbesök

Målet för hemrehabiliteringen är att klienten klarar sig hemma, inom funktionsförmågans alla delområden (fysiskt, psykosocialt och kognitivt).

Läs mer

Vi gör hemrehabiliteringsbesök inom landskapets södra delar enligt kundens behov och gemensam överenskommelse.

Rehabiliteringen och rehabiliteringsplanen grundar sig på en helhetsbedömning av funktionsförmågan.

Hemrehabiliteringstjänsten kan beställas med eller utan remiss!

Fysioterapitjänsterna utförs av våra fysioterapeuter, konditionsskötare och massör/Personal Trainer.

Tilläggsuppgifter

Fysioterapiavdelningen vid GERITRIM  (06) 2218585

E-mail: pia.patoranta-wiik(at)geritrim.fi