INTERVALLVÅRD

Stöda och främja klientens funktionsförmåga, välmående, trygghet och livskvalitet

Vad är INTERVALLVÅRD?

Intervallvårdsperioderna planeras tillsammans med den egna vård- och omsorgscentralen utgående från klientens behov. Utgångspunkten är att intervallvården ska främja möjligheten att kunna fortsätta bo hemma så länge som möjligt.
Tanken med intervallvårdsperioderna är att stöda och främja klientens funktionsförmåga, välmående, trygghet och livskvalitet. I intervallvården betonas klientens självständighet, individualitet, värdighet och intimitet. Klienten och de anhöriga har bestämmanderätten.

Läs mer

Intervallvården planeras i samarbete med den egna vård- och omsorgscentralens SAS-grupp

Obs! Krigsinvalider får komma på intervallvård i två veckors perioder med betalningsförbindelse av Statskontoret.

Varför Geritrim

 • Högklassig klientnära vård och rehabilitering
 • Rehabiliterande arbetssätt
 • Hemtrevligt och centralt beläget.
 • Yrkeskunnig tvåspråkig personal.
 • Lång erfarenhet av att vårda och rehabilitera äldre.

Mål

 • Högklassig vård som baseras på höga kvalitetskrav.
 • Klienten motiveras och aktiveras till att röra på sig.
 • Upprätthålla och förbättra nuvarande kondition.
 • Klienten deltar i husets aktiva och mångsidiga verksamhet.
 • Socialt umgänge.
 • Vårdplanen görs i samarbete med de anhöriga.
 • Utsedda egenskötare.

 

I intervallvården ingår:

 • God grundvård
 • Arbete i mångprofessionella team
 • Rehabilitering och utvärdering av hjälpmedelsbehovet
 • Grupp- och sysselsättningsverksamhet
 • Fotvård
 • Säkerställande av övriga hälsovårdstjänster.
 • Rådgivningsservice

Tilläggsuppgifter

Vårdavdelningens kansli:  (06) 2218584