INTERVALLIHOITO

Tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja elämänlaatua

Mikä on INTERVALLIHOITO?

Intervallijaksot suunnitellaan asiakkaan oman terveyskeskuksen kanssa asiakkaan tarpeista lähtien. Lähtökohta on, että asiakas pystyy asumaan itsenäisesti kotonaan mahdollisimman kauan.
Intervallijaksojen tavoite on tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja elämänlaatua.

Lue Lisää

Intervallihoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan oman perusturvakeskuksen SAS-ryhmän kanssa.

Huom! Sotainvalidit saavat tulla kahden viikon intervallihoitojaksoille Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Miksi Geritrim

 • Laadukas hoito ja kuntoutus
 • Kuntouttava työote
 • Kodikas ja keskeisellä paikalla
 • Ammattitaitoinen kaksikielinen henkilökunta
 • Pitkä kokemus ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta
 • Asiakkaalla ja omaisilla on päätösvalta.

Tavoitteet

 • Laadukas hoito, joka perustuu korkeisiin laatuvaatimuksiin
 • Asiakasta motivoidaan ja aktivoidaan liikkumaan
 • Ylläpitää ja parantaa nykyistä kuntoa
 • Asiakas osallistuu talon aktiiviseen ja monipuoliseen toimintaan
 • Sosiaalinen kanssakäyminen
 • Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä omaisten kanssa

 

Intervallihoitoon kuuluu:

 • Hyvä perushoito
 • Moniammatillinen tiimi
 • Kuntoutus ja apuvälinetarpeen kartoitus
 • Ryhmä- ja virkistystoiminta
 • Jalkahoito
 • Muiden terveyspalveluiden turvaaminen

Lisätiedot

Osaston kanslia: (06) 2218584