Klinikfärdiga

vård och rehabilitering

KLINIKFÄRDIGA KUNDER

Då hemkommunen inte får en fortsatt vårdplats ordnad för en klinikfärdig klient, kan denne skickas till Geritrim för vård och rehabilitering (tills vårdplats ordnats eller klienten hemförlovas).

Läs mer

Det centrala målet är att erbjuda klienten en individuell, trygg och effektiv rehabilitering samt vård utgående från dennes behov.

Vi strävar till att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet så självständigt som möjligt.

Tilläggsuppgifter

Avdelningens kansli: (06) 2218584