KLIINISET ASIAKKAAT

Hoito ja kuntoutus

KLIINISET ASIAKKAAT

Kun kunnalla ei ole mahdollisuutta järjestää jatkohoitopaikkaa siirtoviivepotilaalle, hänet voidaan siirtää Geritrimiin hoitoon ja kuntoutukseen (kunnes hoitopaikka järjestyy tai potilas kotiutuu kotiinsa).

Lue Lisää

Keskeinen tavoite on tarjota asiakkaalle yksilöllistä, turvallista ja tehokasta kuntoutusta sekä hoitoa asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Pyrimme tukemaan ikäihmisen fyysistä toimintakykyä, niin että hän selviytyy arkielämästään mahdollisimman itsenäisesti.

Lisätiedot

Osaston kanslia: (06) 2218584