KRIGSVETERANER, MAKOR & ÄNKOR

Målet med veteranrehabiliteringen är veteranerna ska årligen få rehabilitering, rekreation och socialt umgänge.

KRIGSINVALIDER
r

REHABILITERING FÖR KRIGSINVALIDER, MAKOR OCH ÄNKOR

 

Mål

Det centrala målet är att erbjuda en individuell, trygg och effektiv rehabilitering och vård, utgående från klientens behov.

Rehabiliteringen avser stöda den äldres fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

 Rehabiliteringsformer

Krigsinvaliden kan välja antingen       –     anstaltsrehabilitering

 • dagrehabilitering
 • rehabilitering i öppenvård

Geritrim rehabilitering och vård

Vi har närmare 30 års erfarenhet av att rehabilitera och vårda äldre människor

Rehabiliterande arbetssätt och vård

Vi bemöter klienten med värdighet och respekt

Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning

Hur ansöker man om rehabilitering

Krigsinvalider, makor och änkor kan söka om rehabilitering

Längden för krigsinvalidernas rehabilitering beror på krigsinvalidens invaliditetsgrad

Krigsinvaliden kan dela sin rehabiliteringsperiod med sin maka om han så vill

Anstaltsrehabiliteringens längd varierar emellan 14–28 dygn för krigsinvalider, änkor och makor 14 dygn

Rehabiliteringsplats ansöks via Statskontoret.

Följande kan få ersättning för rehabilitering via Statskontoret

– Krigsinvalider

– Krigsinvaliders makor

– Svårt skadade krigsinvaliders makor och änkor

– krigsänkor

Maka och änkerehabilitering

Också krigsinvalidens maka och änka har möjlighet att ansöka om rehabilitering

Följande har rätt till rehabilitering

– Maka, om invalidens invaliditetsprocent är minst 50%

– Änka vars krigsinvaliditet varit minst 40%

– Krigsänkor

Betalningsförbindelsen ansöks på förhand från Statskontoret.

Rådgivningsarbetare vid Bottenhavets Sjukhem hjälper till med ansökan.

KRIGSVETERANER
krigsveteraner

Varför veteranrehabilitering vid Geritrim

 • Vi har lång erfarenhet att rehabilitera och vårda äldre människor.
 • Individuell, trygg och effektiv rehabilitering
 • Vänligt bemötande
 • Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning

Rehabiliteringsformer

 • Anstaltsrehabilitering
 • Dagrehabilitering
 • Öppenvård / Hemrehabilitering

Hur ansöker man om rehabilitering

Ansökan görs av veteranen själv, anhörig eller sköterska. Som bilaga till rehabiliteringsansökan behövs ett läkarutlåtande/rehabiliteringsplan av vårdande läkare. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt.

Beslutet att få rehabilitering görs vid hälsocentralen i veteranens hemkommun. Rehabiliteringsperioden är beroende på funktionsförmågan och behovet av rehabilitering. Veteranen kan dela rehabiliteringen med sin maka. Veteraner i utlandet ansöker om rehabiliteringen via Statskontoret.

Rehabiliteringens kostnader

Rehabiliteringen förorsakar inte kostnader för frontveteraner och hans maka. Kommunen ersätter frontveteranens rehabiliteringskostnader ochFolkpensionsanstalten betalar alla nödvändiga resekostnader till frontveteraner och makor/makar som har varit på rehabilitering.

Länkar:

LOTTA SVÄRD-REHABILITERING
lottasvard

Varför rehabilitering vid Geritrim

 • individuell, trygg och effektiv rehabilitering
 • rehabiliterande arbetssätt
 • respektfullt och vänligt bemötande

Rehabiliteringsformer

 • anstaltsrehabilitering
 • dagrehabilitering
 • öppenvård/hemrehabilitering

Rehabiliteringsperiodens längd:

 • Anstaltsrehabiliteringsperioden är 10 dygn per år.
 • Rehabilitering i dag-, öppen- och hemvård enligt Lotta Svärdstiftelsens beslut.

Hur söker Du om rehabilitering

 • Ansökan om rehabilitering görs till Lotta-Svärd-stiftelsen.
 • Rådgivningspersoner vid Geritrim hjälper vid behov till med ansökan.
lotta
SPECIALGRUPPER

Rehabilitering av personer som har tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig.

 

Möjligheten att få rehabilitering gäller följande personer:

 1. Personer som av Krigsarkivet har fått intyg över sin tjänst i vissa uppgifter i anslutning till Finlands krig.
  Obs! Detta intyg utfärdas inte längre av Krigsarkivet.
 2. Personer som under krigen 1939–1945 har varit utländska frivilliga och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och som bor antingen i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område,
 3. De som har deltagit i evakueringen av boskap från krigsområdet och som har beviljats rehabiliteringsrätt av Statskontoret
 4. Personer som har drabbats av sovjetiska partisanangrepp och som av denna anledning beviljats engångsersättning eller rehabiliteringsrätt av Statskontoret.

Rehabiliteringsformer

Som rehabiliteringsform kan du välja:

 • anstaltsrehabilitering
 • dagrehabilitering
 • öppenvård

Vi erbjuder

Det centrala målet är att erbjuda en individuell, trygg, och effektiv rehabilitering och vård utgående från klientens behov.Rehabiliteringens mål är att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet på egen hand så självständigt som möjligt.

 Varför på rehabilitering vid Geritrim?

 • Vi har lång erfarenhet att rehabilitera och vårda äldre människor.
 • Rehabiliterande arbetssätt
 • Individuell, trygg och effektiv rehabilitering utgående egna förutsättningar
 • Högaktat bemötande av klienten.
 • Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning.

Tilläggsuppgifter:

 • Rådgivningsarbetare Mona Strandberg 040- 5446114
 • Avdelningsskötare Tarja Metsäranta 040-5941686

Länkar:

Tilläggsuppgifter

Rådgivningsarbetare: Mona Strandberg  040 5446114

Vårdavdelningens kansli:  (06) 2218584

 

Länkar:

Statskontoret: Ersättningar och förmåner för krigsinvalider