SOTAVETERAANIT, PUOLISOT JA LESKET

Veteraanikuntoutuksen tavoite on, että veteraanit saavat kuntoutusta, virkistystä ja sosiaalista kanssakäymistä vuosittain.

SOTAINVALIIDIT
r

Sotainvalidien, puolisoiden ja leskien kuntoutus Selkämeren Sairaskodissa

 

Mitä tarjotaan

Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia kuntoutus- ja hoitopalveluja Kuntouttavan hoitotyön tavoitteena on iäkkään ihmisen kotikuntoisuuden tukeminen, jotta hän selviytyisi arkisista toimistaan mahdollisimman itsenäisesti.

 Kuntoutusmuodot

Sotainvalidi voi valita joko

 • laitoskuntoutusta
 • päiväkuntoutusta
 • avokuntoutusta

Miksi Sairaskotiin kuntoutukseen?

Pitkä kokemus ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Kuntoutumista tukeva työote.

Kunnioittava kohtaaminen.

Kodinomaisuus auttaa voimaantumaan.

Nimetyt omahoitajat.

Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos.

Miten haetaan kuntoutukseen

Sotainvalidit, puolisot ja lesket voivat hakea kuntoutukseen Selkämeren Sairaskotiin, Sotainvalidien vuosittaisen laitoskuntoutusjakson pituuden määrittää sotainvalidin henkilökohtainen haitta-aste.

Sotainvalidi voi jakaa kuntoutusjakson myös aviopuolisonsa kanssa niin halutessaan.

Laitoskuntoutuksen pituus vaihtelee sotainvalideilla 14- 28 vuorokautta, leskillä ja puolisoilla 14 vuorokautta.

Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta. Selkämeren Sairaskodilla on kuitenkin oikeus kutsua pitkäaikaisia asiakkaitaan kuntoutukseen.

Valtiokonttorin kustannuksella voivat kuntoutusta saada:

– sotainvalidit

– sotainvalidien puolisot

– vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket

– sotalesket

Puolison ja lesken kuntoutus

Myös sotainvalidin puolisolla ja leskellä on mahdollisuus hakea omaa kuntoutusta.

Kuntoutukseen on oikeutettu

– aviopuoliso, jos sotainvalidin haittæaste on vähintään 50 %

– leski, joka puolison haitta-aste oli vähintään 40 %

– sotaleski (vuosittain)

Maksusitoumusta laitoskuntoutukseen haetaan Valtiokonttorilta.

Selkämeren Sairaskodin neuvontapalvelutyöntekijä voi tarvittaessa avustaa hakemuksen laatimisessa.

SOTAVETERAANIT
krigsveteraner

Miksi veteraanikuntoutusta Geritrimissä?

 • Meillä on 30 vuoden kokemus veteraanien kuntoutuksesta ja hoidosta.
 • Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus
 • Ystävällinen kohtaaminen
 • Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos

Kuntoutusmuodot

 • Laitoskuntoutus
 • Päiväkuntoutus
 • Avokuntoutus / Kotikuntoutus

Kuinka hakea kuntoutusta?

Hakemuksen tekee veteraani itse, omainen tai hoitaja. Liitteenä hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunnon/hoitavan lääkärin kuntoutussuunnitelma. Lääkärinlausunto saa olla korkeintaan vuoden vanha.

Kuntoutuspäätöksen tekee veteraanin oma terveyskeskus.

Kuntoutusjakson pituus riippuu toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta. Veteraani voi jakaa kuntoutuksen puolisonsa kanssa. Ulkomailla asuvat veteraanit hakevat kuntoutusta Valtiokonttorilta.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutuksesta ei aiheudu kustannuksia veteraanille eikä hänen puolisolleen. Kunta maksaa kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos maksaa kaikki kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset.

Linkit:

LOTTA SVÄRD-KUNTOUTUS
lottasvard

Miksi kuntoutusta Geritrimissä

 • Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus
 • Kuntouttava työote
 • Kunnioittava ja ystävällinen kohtaaminen

Kuntoutusmuodot

 • Laitoskuntoutus
 • Päiväkuntoutus
 • Avokuntoutus / Kotikuntoutus

Kuntoutusjakson pituus:

 • Laitoskuntoutusjakso on 10 vuorokautta vuodessa
 • Päivä-, avo- ja kotikuntoutus Lotta Svärdsäätiön päätöksen mukaisesti

Kuinka hakea kuntoutusta?

 • Kuntoutushakemus tehdään Lotta Svärd-säätiölle
 • Geritrimin neuvontapalvelija auttaa tarvittaessa hakemuksen laatimisessa
ERITYISRYHMÄT

Eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus

 

Kuntoutusta voivat saada:

 1. Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
  Huom! Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta.
 2. Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella,
 3. Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet, jotka ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.
 4. Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.

Kuntoutusmuodot

 • Laitoskuntoutus
 • Päiväkuntoutus
 • Avokuntoutus / Kotikuntoutus

Tarjoamme

Keskeinen tavoite on tarjota yksilöllistä, turvallista ja tehokasta kuntoutusta ja hoitoa asiakkaan tarpeiden pohjalta. Kuntoutuksen tavoite on tukea ikäihmisen fyysistä toimintakykyä niin, että hän pärjää itsenäisesti arkisessa elämässään mahdollisimman kauan.

Miksi kuntoutusta Geritrimissä?

 • Meillä on pitkä kokemus ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta
 • Kuntouttava työote
 • Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus
 • Kunnioittava ja ystävällinen kohtaaminen
 • Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos

Lisätiedot:

 • Neuvontapalvelu Mona Strandberg 040- 5446114
 • Osastonhoitaja Tarja Metsäranta 040-5941686

Linkit:

Lisätiedot

Neuvontapalvelu: Mona Strandberg  040 5446114

Osaston kanslia: (06) 2218584

 

Linkit:

Valtiokonttori: Palkkausrakenne sotaveteraanit