MÄTNING AV KROPPENS SAMMANSÄTTNING

Analysen lämpar sig för alla som är intresserade av sin egna hälsa och sitt välbefinnande

Mätningen av kroppens sammansättning görs med TANITA BC-418 MA analysator. Mätningen baseras på bioimpedans, dvs. kroppens strömledningsförmåga. Det är en lätt, snabb och noggrann metod.

Läs mer

Maskinen ger följande resultat för båda benen, händerna, bålen och hela kroppen

Muskelmassa (kg), muskelmassans balans, muskelmassavärde, fettprocent (%), fettmassa (kg), fettfri massa (kg), kroppens vätskebalans (TBW), viktindex (BMI), det viskerala fettets andel (bukfettet), grundämnesomsättningen (kCal) samt kroppens totala vätskemängd. Tydliga resultat fås både grafiskt och numerärt.

 

En uppföljningsmätningvisar hur livsstilsförändringen lyckats. Vågen där hemma visar inte hela sanningen. Du behöver nödvändigtvis inte gå ner i vikt, bara Du ökar motionen och muskelmassan i förhållande till fettets andel (muskler väger som bekant mer än fett).

Analysen  av kroppens sammansättning berättar mer om din hälsa än du kan ana, eftersom sammansättningen i din kropp står i nära samband med olika hälsoproblem, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes.

Det viskerala fettets resultat visar hur mycket fett du har runt de inre organen i buken. Ett förhöjt viskeralfett mångdubblar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Analysen av kroppens sammansättning hjälper dig att göra hälsosammare val vad gäller kosten. Med hjälp av resultaten kan man ge råd om hälsosam viktkontroll och motion eller ge rehabilitering eller träning för kroppens olika delar.

Tilläggsuppgifter