NÄRSTÅENDEVÅRD

Målet med närståendevårdtagarens rehabiliteringsperiod är att närståendevårdaren får vila och rekreation.

Till tjänsten hör individuell vård och rehabilitering i enlighet med närståendevårdtagarens och dennes familjs behov.
Målet med närståendevårdtagarens rehabiliteringsperiod är att närståendevårdaren får vila och rekreation.

Läs mer

I rehabiliteringen ingår (bl.a.):

  • läkar- och sjuksköterskemottagning
  • testande av funktionsförmågan samt kartläggning av stödbehov och fysiska hjälpmedel
  • gymnastikprogram enligt testresultaten
  • ledd gruppgymnastik i konditionssalen
  • fritidsprogram enligt husets veckoprogram
  • fotvård

Klienten tar med sig mediciner, blöjor och andra tillbehör och hjälpmedel. Rehabiliteringsperioden för närståendevårdtagare är vanligtvis 3 eller 6 dagar.
För mer information om närståendevårdtagarens eller vårdgivarens tjänster tag kontakt.

Tilläggsuppgifter

Vårdavdelningens kansli:  (06) 2218584