Om oss

Geritrim värden och målsättning

GERITRIM® är ett modernt geriatriskt rehabiliteringscenter i Kristinestad

Vid Geritrim satsar vi på seniorer och åldringar – vår personal är motiverad och har närmare 30 års erfarenhet av åldringsvård och rehabiliterande arbetssätt.

Geriatrisk rehabilitering och vård

Vi är en tvåspråkig inrättning med högt ställda kvalitetskrav och vår verksamhet och organisation är specialiserad på geriatrisk rehabilitering och vård.

Stärkandet av den fysiska, psykiska och kognitiva funktionsförmågan hör till de mest grundläggande delarna av äldrevården. Det här är vi väl medvetna om på Geritrim. Därför erbjuder vi våra kunder, samarbetspartners och kommuner nya tjänster och koncept, med vars hjälp man i förebyggande syfte kan identifiera brister och svagheter som inverkar på funktionsförmågan hos seniorer.

På Geritrim jobbar vi alltid med utgångspunkt från att återställa eller stärka funktionsförmågan.

Fysioterapi och välmåendetjänster

Geritrim har också en omfattande och modern fysikalisk avdelning, som erbjuder fysikaliska tjänster och välmåendetjänster för privatpersoner, föreningar, företag och alla i behov av dylika tjänster. Du kan komma med eller utan remiss.

Våra värden

Självbestämmanderätt

vård och rehabilitering med respekt för klienten.

Vänligt bemötande

kommunikation och förtroende mellan klient och skötare

Förebyggande rehabilitering

stärkande av funktionsförmågan och förbättrande av livskvaliteten

Professionalitet

kunnandet inom rehabiliterande och vårdande arbete utvecklas och förverkligas ständigt

Vår mission:

Vår ambition är att skapa välmående, rehabilitering och livsglädje för våra seniorer och åldringar i regionen.

Vår målsättning:

Geritrims målsättning är att vara en föregångare inom äldreomsorgen och rehabiliteringen av seniorer. Vi vill förebygga ensamhet, förbättra de sociala kontakterna och öka trygghetskänslan bland våra seniorer. Därför erbjuder vi också våra seniorer och anhöriga teknik och trygghetslösningar, som underlättar och förbättrar kvaliteten i vardagslivet. De flesta vill trots allt bo hemma så länge som det är möjligt.

Alla vinner i vår modell – välkomna till GERITRIM!

Vi förstår vikten av att alltid snabbt kunna svara mot kundens behov av vård, rehabilitering, trygghet och välfärd.