Meistä

Geritrim arvot ja tavoitteet

GERITRIM® on moderni geriatrinen kuntoutuskeskus Kristiinankaupungissa.

Geritrimissä panostamme ensisijaisesti senioreihin ja ikäihmisiin – henkilökuntamme on motivoitunut kuntouttavasta työotteesta ja meillä on lähes 30 vuoden kokemus ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Geriatrinen kuntoutus ja hoito

Olemme kaksikielinen kuntoutus- ja hoitolaitos. Täytämme korkeat laatuvaatimukset. Organisaatiomme on erikoistunut geriatriseen kuntoutukseen ja hoitoon.

Geritrimissä lähtökohtana on toimintakyvyn palauttaminen tai vahvistaminen.

Fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn vahvistaminen on vanhustenhoidon tärkeimpiä osia. Tämän vuoksi tarjoamme asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja kunnille uusia palveluja ja konsepteja. Palveluiden avulla voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa heikkouksia, jotka vaikuttavat ikäihmisten ja senioreiden toimintaan.

Fysioterapia ja hyvinvointipalvelut

Geritrimissä on kattava ja uudenaikainen fysioterapiaosasto, joka tarjoaa fysikaalisia hoitoja ja hyvinvointipalveluita yksityishenkilöille, yhdistyksille, yrityksille ja kaikille sellaisia palveluita tarvitseville. Fysioterapiaan ja hyvinvointihoitoihin voit tulla lähetteellä tai ilman.

Arvomme

Itsemääräämisoikeus

hoito ja kuntoutus asiakasta kunnioittaen

Ystävällinen kohtaaminen

kommunikaatio ja luottamus asiakkaan ja hoitajan välillä

Ennaltaehkäisevä kuntoutus

toimintakyvyn vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen

Ammatillisuus

kuntoutuksen ja hoitotyön osaaminen kehittyy jatkuvasti

MISSIOMME:

Tavoitteemme on luoda hyvinvointia, kuntoutusta ja elämäniloa alueemme senioreille ja ikäihmisille.

TAVOITTEEMME:

Geritrimin tavoitteena on olla vanhustenhuollon ja ikäihmisten kuntoutuksen edelläkävijä. Haluamme ennaltaehkäistä yksinäisyyttä, parantaa sosiaalisia kontakteja ja lisätä ikäihmisten turvallisuutta. Tämän vuoksi tarjoammekin ikäihmisille ja heidän omaisilleen uusinta tekniikkaa ja turvajärjestelmiä, jotka helpottavat ja parantavat arkielämän laatua. Kotona asuminen on oikeus, jota tulee tukea mahdollisimman kauan.

Kaikki ovat voittajia meidän mallissamme – tervetuloa GERITRIMIIN!

Ymmärrämme tärkeyden vastata nopeasti asiakkaan hoito-, kuntoutus-, turvallisuus- ja hyvinvointitarpeisiin.