SENIOR KONDITIONSGRANSKNING

Servicekonceptet erbjuder testning av konditionen, rådgivning och uppföljning.

Läs mer

Testning:

 • intervju
 • mätning av benkraft
 • balanstest
 • mätning av kroppens sammansättning (TANITA)
 • submaximal ergometertest

Rådgivning:

 • grundlig analys av resultaten och utlåtande
 • på basen av anlysen ett skräddarsytt program för träning med HUR-utrustning i konditionssal
 • undervisning i att använda HUR-utrustningen
 • Träning på egen hand i 10 veckor.

Uppföljningsmätning:

 • intervju (kortare version)
 • mätning av benkraft
 • balanstest
 • mätning av kroppens sammansättning (TANITA)
 • submaximal ergometertest

Före testen

 • Undvik fasta 7 dagar innan.
 • Minska på motionen 1-2 dagar innan.
 • Undvik att röka, äta eller dricka 3 timmar före mätningen och gå till WC 30 minuter före.

Utrustning

 • Du behöver ingen speciell utrustning för att mäta kroppens sammansättning.

Mätning av kroppens sammansättning

Mätningen av kroppens sammansättning görs med TANITA BC-418 MA analysator. Mätningen baseras på bioimpedans, dvs. kroppens strömledningsförmåga, och det är en lätt, snabb och noggrann metod. Analysen lämpar sig för alla som är intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande. Eftersom mätmetoden är snabb lämpar den sig även för testning i grupp, t.ex. i samband med tyky-/rekreationsdag.

Maskinen ger följande resultat för båda benen, händerna, bålen och hela kroppen, varför den lämpar sig utmärkt som stöd för motion och välmående i arbetet. Resultaten är bl.a. muskelmassa (kg), muskelmassans balans, muskelmassavärde, fettprocent (%), fettmassa (kg), fettfri massa (kg), kroppens vätskebalans (TBW), viktindex (BMI), det viskerala fettets värde (bukfettet), grundämnesomsättningen (kCal) samt kroppens totala vätskemängd. Tydliga resultat fås både grafiskt och numerärt.

De viktigaste faktorerna är kroppens fettdepåer och deras placering. Den totala fettprocenten ger en betydligt bättre bild av vikten och eventuell övervikt än viktindexet BMI eller förändringar i vikten. Mätning av muskelmassa och vätskebalans kan speciellt hos äldre visa på brister i intag av föda och vätska samt om personen rör sig för litet eller för ensidigt.

Uppföljningsmätningarna visar hur livsstilsförändringen lyckats, även om vågen inte alltid visar det – till exempel så behöver inte vikten gå ner även om man ökar motionen, eftersom muskelmassan växer (och muskler väger mer än fett).

Analysen  av kroppens sammansättning berättar mer om din hälsa än du kan ana, eftersom sammansättningen i din kropp står i nära samband med olika hälsoproblem, som hjärt- och blodcirkulationssjukdomar, högt blodtryck och diabetes.

Det viskerala fettets resultat visar hur mycket fett du har runt de inre organen i buken. Ett förhöjt viskeralfett mångdubblar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Analysen av kroppens sammansättning hjälper dig att göra hälsosammare val vad gäller kosten. Med hjälp av resultaten kan man ge råd om hälsosam viktkontroll och motion eller ge rehabilitering eller träning för kroppens olika delar.

Välkommen till Geritrim Lab på konditionsgranskning!

Tilläggsuppgifter

Pia Patoranta-Wiik, Daniel Lindahl och Karoliina Saari : tel. (06) 2218 585