SERVICE-TV

en förebyggande verksamhet, som är riktad till hemmaboende seniorer och äldre

Användningen är mycket enkel!

Innehåll:

  • Morgongymnastik varje dag
  • Andaktsstunder
  • Musik och underhållning
  • Rådgivningstjänster
  • Bingo, minnesspel och andra sällskapsspel
  • Högläsning av tidningar
  • Föreläsningar, bl.a. rörande hälsan
  • Diskussionstillfällen
  • Festtillställningar året runt
  • Sköterske- och läkartjänster

Priset sätts enligt tjänstens innehåll

Vår Service-TV-lösning ger mer sociala kontakter, omsorg och mer innehåll till vardagen för seniorerna och den äldre befolkningen, samtidigt som den effektiverar hemvårdens verksamhet och sparar pengar för kommunerna.