VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Säkerställa klientens välmående och trygghet inför det oundvikliga.

Vad är terminalvård?

Vad är terminalvård
Med terminalvård avses vården av en svårt sjuk människa, i en situation då man inte längre kan behandla patienten och inte längre kan påverka sjukdomens förlopp.
Terminalvården har som målsättning att säkerställa klientens välmående och trygghet inför det oundvikliga. Dit hör även vårdens kontinuitet, dvs. en viss grupp har ansvaret för klientens vård och denna arbetsgrupp handhar vården ända till slutet.

Läs mer

Varför Geritrim

Geritrim är en vårdinrättning där det finns personal dygnet runt.

Vårdpersonalen respekterar klienten och dennes behov. Vi säkerställer att klienten får god grundvård, näring och medicin enligt behov.

Vi stöder klienten och dennes familj, både när det gäller att klara av symptomen och de känslor som rör döden.

En klient i terminalvård får alltid eget rum.

Tilläggsuppgifter

Vårdavdelningens kansli:  (06) 2218584