HOITOA ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA

Turvata asiakkaan hyvinvointia ja turvallisuutta välttämättömän edessä.

Mitä on saattohoito?

Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, kun ei enää voida asiakasta hoitaa tavalla, joka auttaa sairauden kulkuun parannettavasti. Saattohoidon tavoitteena on turvata asiakkaan hyvinvointia ja turvallisuutta elämän loppuun asti. Siihen kuuluu myös hoidon jatkuvuus, eli tietyllä ryhmällä on vastuu asiakkaan hoidosta ja tämä työryhmä vastaa hoidosta loppuun asti.

Lue Lisää

Miksi Geritrim

Geritrim on hoitolaitos, jossa on hoitohenkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Hoitohenkilökunta kunnioittaa potilasta ja tämän tarpeita. Turvaamme potilaalle hyvän perushoidon, ravitsemuksen ja lääkkeiden saannin tarpeiden mukaan.
Tuemme asiakasta ja hänen läheisiään, sekä kuolemaan kuuluvien oireiden että tunteiden hoidossa.

Saattohoidossa oleva asiakas saa aina oman huoneen.

Lisätiedot

Osaston kanslia: (06) 2218584