WELMED LAB

Laboratorium för mätning av den fysiska funktionsförmågan

WelmedLab är ett laboratorium för mätning av den fysiska funktionsförmågan. Vårt laboratorium innehåller avancerad teknik, som möjliggör att vår rehabilitering och vård nu baseras på vetenskaplig grund och mätbara resultat.

Läs mer

Funktionsförmågan mäts:

  • genom intervjuer
  • med testning av benmuskulaturen
  • med mätning av balansen
  • med mätning av kroppens sammansättning
  • genom funktionella tester

Varför

  • man får en rapport över testresultaten och kunskap om sin fysiska funktionsförmåga.
  • på basen av testresultaten uppgörs ett träningsprogram i enlighet med kundens behov.
  • resultaten kan jämföras med åldersgruppens referensvärden samt egna begynnelsevärden.
  • Welmed Lab tjänsten erbjuder nya verktyg och modeller för att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten

Målgrupper

Företagshälsovårdens kunder(kunder i arbetsför ålder)

 Konditionsgranskning 65+åringar

 Klienter inom åldringsvården (åldringar)

Idrottare som vill ha uppföljning på sin fysiska förmåga, muskelmassa och kroppens sammansättning

LÄNKAR:

Tilläggsuppgifter