Hoitoa ympäri vuorokauden

Asumispalvelujen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Asiakkaalla ja omaisella on päätösvalta.

(more…)

Miksi sairaskotiin?

 • Laadukas, asiakasläheinen hoito
 • Korkeatasoinen laatuvaatimukset täyttävä hoito ja huolenpito
 • Kuntoutusta tukeva työote kannustamalla asiakasta- Liikkumaan- Sosiaaliseen kanssakäymiseen- Normaaliin päivärytmiin
 • Kodinomainen ja sijainti keskeinen
 • Ammattitaitoinen kaksikielinen osaava henkilökunta
 • Pitkä kokemus ikäihmisten hoitamisesta ja kuntouttamisesta

Tavoitteet:

 • Hoito perustuu korkeisiin laatuvaatimuksiin
 • Asiakas motivoituu ja aktivoituu liikkumaan
 • Nykyisten voimavarojen ylläpitäminen ja parantaminen
 • Osallistua talon monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan
 • Sosiaalinen kanssakäyminen
 • Hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä omaisten kanssa
 • Nimetyt omahoitajat

Asumispalveluun sisältyy

 • Hyvä perushoito
 • Kuntoutus, apuvälinearviointi
 • Ryhmä- ja viriketoiminta, jalkahoito
 • Turvataan muut terveydenhoitopalvelut
 • Neuvontapalvelu

Teitä hoitavat moniammatillinen tiimi:

 • hoito-osasto
 • fysioterapiaosasto
 • terapiaosasto
 • vastaava lääkäri
 • keittiö- ja huoltohenkilökunta
 • tukipalvelut

Hinta muodostuu hoitotarpeen mukaan.

Puh. (06) 2218584 hoito-osaston kanslia